Đồng hành cùng Internet Expo 2021 – Phát biểu của PGS.TS. Trần Thị Oanh tại chương trình Chuyển đổi số trong ngành làm đẹp, thể thao và sức khỏe

Trong khuôn khổ các hoạt động hành lang tiến tới sự kiện Internet Expo 2021, PGS.TS. Trần Thị Oanh, CEO của Elemento Việt Nam đã có bài phát biểu về cách thức doanh nghiệp ngành làm đẹp và sức khỏe thích nghi với chuyển đổi số và thông điệp của Elemento Việt Nam tại Internet Expo 2021

.

Bài viết liên quan