Đồng hành cùng Internet Expo 2021 – Phát biểu của TS. Nguyễn Hữu Nghị tại INTERNET EXPO: ASIAN – CHINA MARKET LAUNCH EVENT

Trong khuôn khổ các hoạt động hành lang tiến tới sự kiện Internet Expo 2021, TS. Nguyễn Hữu Nghị đã có bài phát biểu tại hội nghị giới thiệu Internet Expo với thị trường Châu Á và Trung Quốc  để giới thiệu về công ty cổ phần Elemento Việt Nam và chia sẻ những cơ hội hợp tác trong tương lai tại sự kiện.

Bài viết liên quan