Ký kết Thỏa thuận hợp tác vì phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.

Vừa qua, Công ty cổ phần Elemento Việt Nam đã ký kết với Công đoàn Y tế Việt Nam thỏa thuận hợp tác Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Y tế. Thỏa thuận hợp tác này sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động của Công ty cũng như của các đoàn viên Công đoàn ngành Y tế. Ngoài việc bảo vệ quyền lợi của người lao động theo luật định, sự hợp tác sẽ tạo cơ hội để các đoàn viên được sử dụng các sản phẩm tiêu dùng chất lượng cao với giá ưu đãi. Sự hợp tác cũng tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển thị trường của Công ty.  Buổi lễ ký kết có sự tham gia của lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam, Ban giám đốc và các nhân viên Công ty. Phóng viên báo Lao động và các báo khác cũng có mặt và kịp thời đưa tin,…

Bài viết liên quan