THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ELEMENTO VIỆT NAM
Địa chỉ: Đội 4 – xã Hát Môn – huyện Phúc Thọ – Tp Hà Nội
Điện thoại: 024 35535355 – 0963195918
Email: elementovn@gmail.com
Website: elemento.vn