Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING

Digital marketing executive Mô tả công việc Nghiên cứu, tìm hiểu tâm lý và hành vi của đối tượng khách hàng mục tiêu phục vụ cho các chiến dịch Digital Marketing Lập kế hoạch Digital Marketing theo chiến lược phát triển thương hiệu và chiến lược kinh doanh Lập kế hoạch, thực hiện triển khai […]

Xem thêm

Tuyển dụng nhân viên Marketing

Digital marketing executive (số lượng: 01) Mô tả công việc Nghiên cứu, tìm hiểu tâm lý và hành vi của đối tượng khách hàng mục tiêu phục vụ cho các chiến dịch Digital Marketing Lập kế hoạch Digital Marketing theo chiến lược phát triển thương hiệu và chiến lược kinh doanh Lập kế hoạch, thực […]

Xem thêm

Tuyển nhân viên kinh doanh, lương hấp dẫn

Công ty Cổ phần Elemento Việt Nam là đơn vị sản xuất các hợp chất tự nhiên, nhận chuyển giao các công nghệ và sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm và thực phẩm chức năng…cung cấp chất chuẩn hợp chất tự nhiên và hoá học, đào tạo nguồn nhân lực cao.   Tháng 6/2016 […]

Xem thêm

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Tên vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng kinh doanh Mô tả công việc Triển khai kế hoạch kinh doanh đã được Ban lãnh đạo phê duyệt; Quản lý thông tin thị trường, kịp thời dự báo rủi ro, đảm bảo định hướng chiến lược kinh doanh Quản lý phòng […]

Xem thêm

Tuyển dụng

Tuyển dụng tháng 5 năm 2017

Xem thêm