Viện IRDOP, đối tác công nghệ của Công ty CP Elemento được cấp phép kiểm nghiệm hóa chất diệt khuẩn, côn trùng

Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (IRDOP) là đối tác chính chuyển giao công nghệ sản xuất cho Công ty CP Elemento. Với năng lực và uy tín trong lĩnh vực kiểm nghiệm vi sinh, hóa lý, dược phẩm, Viện đã được công nhận là một trong các cơ sở đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn theo Công văn số 475/MT-SKHC ngày 28/2/2020 của Cục quản lý Môi trường Y tế – Bộ Y Tế.

Bài viết liên quan